รู้มั้ยว่า สุนัขของคุณมันรู้นะ เวลาที่คุณพูดไม่จริงใจกับมัน

โดยการสแกนสมองของสุนัข ทำให้นักวิจัยชาวฮังการีได้เรียนรู้ว่าเจ้าสุนัขของเราไม่ได้เอาใจใส่เฉพาะกับคำเราพูดเท่านั้น แต่วิธีการพูดของเรามีความสำคัญต่อมันมาก ซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถรู้ได้เวลาที่คุณพูดไม่จริง

สุนัขมีความสามารถที่จะเข้าใจในคำศัพท์และท่วงทำนองในการพูดของมนุษย์ได้ เช่นเดียวกับมนุษย์สุนัขใช้สมองซีกซ้ายในการประมวลผลถ้อยคำ และใช้สมองซีกขวาในการประเมินน้ำเสียงและท่วงทำนองที่เราออกเสียงสูงต่ำเวลาพูด ดังนั้นเมื่อเราบอกสุนัขว่า “ดีมาก!” พวกมันจะเข้าใจคำศัพท์ แต่พวกมันยังต้องการที่จะได้ยินความจริงใจและความกระตือรือร้นในเสียงของเราในการที่จะทำให้มันเชื่อจริงๆ

สมองของเราวิเคราะห์คำที่เราได้ยินและน้ำเสียงในการพูด แล้วรวมข้อมูลทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันเพื่อเข้าให้ถึงความหมาย “การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าสุนัขสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดเหมือนกับมนุษย์ และพวกมันใช้กลไกของสมองที่คล้ายกันมาก” Attila Andics นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Eotvos Lorand ที่เมืองบูดาเปสต์ กล่าว

dog-brain-2

เพื่อให้ได้ข้อสรุปนี้ Andicsและทีมงานได้ฝึกสุนัข 13 ตัวให้อยู่นิ่งๆในเครื่องสแกนสมอง fMRI แล้วนักวิจัยก็ทำการตรวจวัดการทำงานของสมองของสุนัขแต่ละตัวในขณะที่พวกมันฟังเสียงพูดของครูฝึก โดยการพูดมีทั้งน้ำเสียงแบบชื่นชม น้ำเสียงเรียบๆ พร้อมกับคำพูดที่มีความหมายและไม่มีความหมายต่อสุนัขในน้ำเสียงทั้งสองแบบ จากนั้นนักวิจัยจึงทำการตรวจหาความแตกต่างที่บริเวณสมองระหว่างคำพูดที่มีความหมายกับไม่มีความหมาย และระหว่างน้ำเสียงแบบชื่นชมกับน้ำเสียงเรียบๆ

dog-brain-3

ผลการสแกนแสดงให้เห็นว่าน้ำเสียงแบบชื่นชมได้ทำให้มีการทำงานที่ศูนย์ให้รางวัลในสมองของสุนัขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่น่าพอใจ เช่น อาหาร เพศ และการถูกลูบหรือสัมผัสเบาๆ เป็นต้น ศูนย์ให้รางวัลจะตอบสนองเฉพาะเมื่อสุนัขได้ยินคำชมในน้ำเสียงแบบชื่นชมเท่านั้น

“มันแสดงให้เห็นว่าสำหรับสุนัขแล้วการยกย่องชื่นชมให้ผลเหมือนกับการให้รางวัล แต่จะให้ผลดีที่สุดถ้าใช้ทั้งคำพูดและน้ำเสียงที่ชื่นชม” Andics กล่าว “ดังนั้นสุนัขไม่เพียงแต่แยกความแตกต่างของคำพูดและวิธีการที่เราพูดได้เท่านั้น แต่พวกมันยังสามารถรวมทั้งสองอย่างสำหรับการตีความในความหมายที่ถูกต้องจริงๆ คล้ายกับสิ่งที่สมองมนุษย์ทำอย่างมาก”

ผลการวิจัยนี้ไม่ได้หมายถึงสุนัขจะเข้าใจทุกอย่างที่เราพูด แต่ทั้งคำพูดและน้ำเสียงของเรามีความหมายต่อสุนัข ต่อไปถ้าจะพูดกับสุนัขก็ขอให้พูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงนะจ๊ะ

 

ข้อมูลและภาพจาก gizmodo, sciencemag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *