ชมภาพชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2016

ภาพถ่ายท้องฟ้าและดวงดาวสวยมีเสน่ห์เฉพาะตัว ยิ่งถ้าถ่ายในจังหวะและแง่มุมพิเศษจะยิ่งน่าทึ่งน่าประทับใจ

งานประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ Insight Astronomy Photographer of the Year 2016 ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์ Royal Museums Greenwich ประเทศอังกฤษ มีผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดกว่า 4,500 ภาพ จากกว่า 80 ประเทศ ได้ประกาศผลผู้ชนะออกมาแล้ว การประกวดได้แบ่งออกเป็นหลายประเภท

และต่อไปนี้คือผู้ชนะที่ 1 2 และ 3 ในแต่ละประเภท

ประเภท Aurorae

อันดับ 1 ‘Twilight Aurora’ โดย György Soponyai (Hungary)

insight-astronomy-photographer-2

 

อันดับ 2 ‘Black and White Aurora’ โดย Kolbein Svensson (Norway)

insight-astronomy-photographer-3

 

อันดับ 3 ‘Corona’ โดย Bernt Olsen (Norway)

insight-astronomy-photographer-4

 

ประเภท Galaxies

อันดับ 1 ‘M94: Deep-Space Halo’ โดย Nicolas Outters (France)

insight-astronomy-photographer-5

 

อันดับ 2 ‘Towards the Small Magellanic Cloud’ โดย Ignacio Diaz Bobillo (Argentina)

insight-astronomy-photographer-6

 

อันดับ 3 ‘Antlia Galaxy Cluster: Extreme Deep Field’ โดย Rolf Wahl Olsen (Denmark)

insight-astronomy-photographer-7

 

ประเภท Our Moon

อันดับ 1 ‘From Maurolycus to Moretus’ โดย Jordi Delpeix Borrell (Spain)

insight-astronomy-photographer-8

 

อันดับ 2 ‘Rise Lunation’ โดย Katherine Young (Sweden)

insight-astronomy-photographer-9

 

อันดับ 3  ‘Moonrise at the Pier’ โดย Sergio Garcia (Mexico)

insight-astronomy-photographer-10

 

ประเภท Our Sun

อันดับ 1 ‘Baily’s Beads’ โดย Yu Jun (China) และภาพนี้ชนะเลิศประเภท Overall อีกด้วย

insight-astronomy-photographer-11

 

อันดับ 2 ‘Sun-Flower Corona’ โดย Catalin Beldea and Alson Wong (Romania and USA)

insight-astronomy-photographer-12

 

อันดับ 3  ‘Huge Filaprom’ โดย Gabriel Octavian Corben (Romania)

insight-astronomy-photographer-13

 

ประเภท Planets, Comets & Asteroids

อันดับ 1 ‘Serene Saturn’ โดย Damian Peach (UK)

insight-astronomy-photographer-14

 

อันดับ 2 ‘Comet Catalina’ โดย Gerald Rhemann (Austria)

insight-astronomy-photographer-15

 

อันดับ 3 ‘King of the Planets’ โดย Damian Peach (UK)

insight-astronomy-photographer-16

 

ประเภท Skyscapes

อันดับ 1 ‘Binary Haze’ โดย Ainsley Bennett (UK)

insight-astronomy-photographer-17

 

อันดับ 2 ‘Silent Waves of the Sky: Noctilucent Clouds’ โดย Mikko Silvola (Finland)

insight-astronomy-photographer-18

 

อันดับ 3 ‘Geminids over the LAMOST telescope’ โดย Yu Jun (China)

insight-astronomy-photographer-19

 

ประเภท Stars and Nebulae

อันดับ 1 ‘The Rainbow Star’ โดย Steve Brown (UK)

insight-astronomy-photographer-20

 

อันดับ 2 ‘Perseus Molecular Cloud’ โดย Pavel Pech (Czech Republic)

insight-astronomy-photographer-21

 

อันดับ 3 ‘Starlight and Silhouettes’ โดย Tom O’Donoghue (Ireland)

insight-astronomy-photographer-22

 

ประเภท People and Space

อันดับ 1 ‘City Lights’ โดย Wing Ka Ho (Hong Kong)

insight-astronomy-photographer-23

 

อันดับ 2  ‘Man on the Moon’ โดย Dani Caxete (Spain)

insight-astronomy-photographer-24

 

อันดับ 3 ‘A Wise Son Makes a Glad Father’ โดย Robin Stuart (Kenya)

insight-astronomy-photographer-25

 

ประเภท Young Competition

อันดับ 1  ‘Lunar Reversal’ โดย Brendan Devine (USA)

insight-astronomy-photographer-33

 

อันดับ 2 ‘What the City Does Not Show You’ โดย Jasmeen Villalobos (USA)

 

insight-astronomy-photographer-29

 

อันดับ 3 ร่วม ‘Northumbrian Aurora’ โดย Jonathan Farooqi (UK)

 

insight-astronomy-photographer-30

 

อันดับ 3 ร่วม ‘Jupiter’ โดย Olivia Williamson (UK)

insight-astronomy-photographer-31

 

อันดับ 3 ร่วม ‘Just Missed the Bullseye’ โดย Scott Carnie-Bronca (AUSTRALIA)

insight-astronomy-photographer-32

 

ประเภท Special Prize

รางวัล Best Newcomer ได้แก่ ‘Large Magellanic Cloud’ โดย Carlos Fairbairn (Brazil)

insight-astronomy-photographer-26

 

รางวัล Robotic Scope ได้แก่ Robert Smith (UK)

insight-astronomy-photographer-27

 

ข้อมูลและภาพจาก  rmg.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *