ประเทศเยอรมันจะเลิกใช้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินในอีก 14 ปีข้างหน้า

เครื่องยนต์สันดาปภายในถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในประเทศเยอรมัน แต่ในขณะนี้ประเทศเยอรมันกำลังจะเลิกใช้งานมันแล้ว สภาผู้แทนรัฐของเยอรมันได้ผ่านมติที่จะห้ามใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน – ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน – เริ่มตั้งแต่ปี 2030

สภาผู้แทนรัฐซึ่งมีหน้าที่ออกกฏหมายระดับชาติของประเทศเยอรมันเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงที่หวังจะช่วยให้มีเฉพาะยานพาหนะที่ไม่มีการปล่อยมลพิษเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนถนนของสหภาพยุโรปในอีก 14 ปีข้างหน้า มตินี้จะต้องถูกประกาศใช้เป็นทางการทั่วยุโรปและจะต้องได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรปด้วย แต่อย่างที่ทราบกัน เยอรมันมีอิทธิพลอย่างมากในสหภาพยุโรป

Oliver Krischer สมาชิกสภาผู้แทนรัฐกล่าวว่า “ถ้าข้อตกลงปารีสเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ก็ไม่ควรมีรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในใหม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนถนนได้อีกหลังจากปี 2030”

มตินี้เรียกร้องให้ตลาดรถยนต์ในสหภาพยุโรปทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่ให้ความสำคัญกับรถยต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษด้วย การสร้างมาตรการทางภาษีจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตเร่งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้เร็วขึ้น

มติของสภาผู้แทนรัฐของเยอรมันครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณไม่เพียงเฉพาะภายในสหภาพยุโรปเท่านั้น ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องตระหนักถึงทิศทางและอนาคตของตลาดรถยนต์ในอนาคต และจะต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

ข้อมูลและภาพจาก  gizmodo, forbes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *