ภาวะโลกร้อนกำลังจะทำให้ภาคใต้ของสเปนกลายเป็นทะเลทราย

งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าภาคใต้ของสเปนจะกลายเป็นทะเลทราย ป่าไม้จะหายไปจากบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนเป็นจำนวนมาก นอกเสียจากว่าภาวะโลกร้อนจะถูกควบคุมอย่างเด็ดขาด

ภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของอาณาบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนในทิศทางที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนในรอบ 10,000 ปี ด้วยการลดพื้นที่ป่าไม้และเปลี่ยนบางส่วนของยุโรปให้กลายเป็นทะเลทราย

เมดิเตอร์เรเนียนได้ชื่อว่ามีความโดดเด่นในความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ แต่มันกำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

อุณหภูมิเฉลี่ยของบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนสูงขึ้นกว่าช่วงปี 1880-1920 ถึง 1.3 องศาเซลเซียสไปแล้ว ในขณะที่ส่วนที่เหลือของโลกมีอุณภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นราว 0.85 องศาเซลเซียส นักวิจัยใช้ช่วงเวลานี้ในการเปรียบเทียบเนื่องจากมันเป็นช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมที่จะมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแพร่หลายอันนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นผลให้โลกร้อนขึ้น

ผู้นำของโลกมีมติร่วมกันในกรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วว่าจะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมให้น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามทำให้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

เพื่อศึกษาดูว่าในอนาคตบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนจะมีสภาพเป็นอย่างไร นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ละอองเกสรดอกไม้ในหินตะกอนซึ่งบอกเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและระบบนิเวศในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นหมื่นปี

พวกเขาทำนายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษนี้ ภายใต้สถานะการณ์การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบที่เป็นอยู่และภาวะโลกร้อนยังดำเนินต่อไปไม่ลดลง

“ภาคใต้ของสเปนทั้งหมดจะกลายเป็นทะเลทราย” Wolfgang Cramer และ Joel Guiot จากมหาวิทยาลัย Aix-Marseille ในฝรั่งเศส ระบุไว้ในงานวิจัย

ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) จะหายไปจากส่วนใหญ่ของภูเขา ทุ่งไม้พุ่ม (Shrubland) จะเข้ามาแทนที่ป่าผลัดใบของบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน

การเปลี่ยนแปลงนี้มันมากมายมหาศาลเกินกว่าที่โลกเคยเผชิญมาในรอบ 10,000 ปี

spain-into-desert-2

“การควบคุมให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงยังอยู่ภายในสภาพที่เคยเป็นมาในรอบ 10,000 ปีล่าสุด”

กระนั้นก็ตามสถานะการณ์อาจจะเลวร้ายกว่าที่ได้ทำนายไว้เนื่องจากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ไม่ได้รวมเอาผลกระทบที่มนุษย์กระทำต่อระบบนิเวศ เช่น การสร้างชุมชนเมือง และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เป็นต้น

 

ข้อมูลและภาพจาก  thelocal, inhabitat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *