บริโภคเกลือลดลงแค่วันละ 1 กรัมอาจช่วยเซฟชีวิตคนได้หลายล้านคน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริโภคเกลือมากเกินไปจะเพิ่มความดันโลหิต ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ งานวิจัยล่าสุดพบว่าหากบริโภคเกลือลดลงแค่วันละ 1 กรัมอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันปัญหาโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายได้จำนวนมหาศาล และอาจช่วยเซฟชีวิตคนได้หลายล้านคน

เกลือหรือโซเดียมคลอไรด์เป็นสารจำเป็นในอาหารของเรา ทั้งในแง่การช่วยเพิ่มรสชาติและการเป็นแร่ธาตุสำคัญที่เราต้องการ ร่างกายมนุษย์ต้องการโซเดียมเพียงเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นเส้นประสาท ช่วยในการหดตัวและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุที่เหมาะสม องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคเกลือเฉลี่ยวันละ 5 กรัม แต่การบริโภคเกลือมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงและมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดตีบ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลก

ประเทศจีนมีการบริโภคเกลือเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 11 กรัม ซึ่งสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึงสองเท่า ในขณะที่สถิติการเสียชีวิตของชาวจีนที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดคิดเป็น 40% ของทั้งหมด และนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งของแผนการที่เรียกว่า Healthy China 2030 ของรัฐบาลจีน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงสุขภาพของประชาชนและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจีนต้องการเห็นการปรับปรุงคือการบริโภคเกลือ โดยตั้งเป้าหมายให้ชาวจีนลดการบริโภคเกลือลงจนมีค่าเฉลี่ย 5 กรัมต่อวันภายในปี 2030

ทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London ซึ่งนำโดย Dr. Monique Tan ได้ทำการวิจัยโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาการลดการบริโภคเกลือที่จำเป็นสำหรับชาวจีน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการลดการบริโภคเกลือลง 1 กรัมต่อวันสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดได้ 4% และลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ 6%

ทีมวิจัยกล่าวว่าหากชาวจีนสามารถรักษาระดับการลดการบริโภคเกลือลง 1 กรัมต่อวันได้จนถึงปี 2030 จะสามารถป้องกันผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 9 ล้านราย พวกเขาประเมินว่า 4 ล้านคนในเคสเหล่านั้นอาจถึงแก่ชีวิต ดังนั้นการบริโภคเกลือลดลง 1 กรัมต่อวันจึงสามารถช่วยชีวิตคนในประเทศจีนได้ถึง 4 ล้านคนภายในปี 2030

สำหรับชาวจีนที่มีจำนวนถึง 1,400 ล้านคน การที่จะให้พวกเขาลดการบริโภคเกลือจากเฉลี่ยวันละ 11 กรัมมาเหลือ 5 กรัมไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่ จากการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่คิดว่าการลดการบริโภคเกลือลง 1 กรัมต่อวันมีความเป็นไปได้และไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป และไม่ใช่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องการบริโภคเกลือมากเกินไป ผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกก็มีปัญหานี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการลดการบริโภคเกลือลง 1 กรัมต่อวันจึงควรเป็นเป้าหมายของผู้คนที่ชอบรสเค็มทั่วโลกด้วย

 

ข้อมูลและภาพจาก medicalnewstoday, sciencealert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *