ค้นพบพระธาตุส่วนกะโหลกศีรษะของพระพุทธเจ้าที่สุสานใต้ดินในประเทศจีน

นักโบราณคดีได้ค้นพบกระดูกกะโหลกศีรษะที่อาจจะเป็นของพระพุทธเจ้า กระดูกดังกล่าวถูกซ่อนอยู่ในสถูปจำลองหรือแท่นบูชาที่ใช้สำหรับการนั่งสมาธิ

ทีมวิจัยพบสถูปจำลองอายุ 1,000 ปีภายในหีบหินในสุสานใต้ดินที่วัดพุทธในเมืองหนานจิงหรือนานกิง ประเทศจีน ภายในสถูปนักโบราณคดีพบอัฐิของพระภิกษุซึ่งรวมทั้งกระดูกด้านข้างของกะโหลกศีรษะที่ในจารึกได้กล่าวว่าเป็นของพระพุทธเจ้า

สถูปจำลองทำด้วยไม้จันทน์ ขนาดสูง 117 ซม. กว้าง 45 ซม. มีสีเงินและสีทอง และประดับด้วยอัญมณีที่ทำจากคริสตัล แก้ว โมรา และไพฑูรย์

model-stupa-buddha-1

จารึกสลักบนแผ่นหินว่าสถูปจำลองสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิ Zhenzong (ค.ศ. 997-1022) ในช่วงราชวงศ์ซ่ง นอกจากนี้ยังมีการจารึกชื่อของคนที่บริจาคเงินและวัสดุ รวมทั้งชื่อของคนที่สร้างสถูปไว้ที่ตัวสถูปด้วย

ในขณะที่จารึกบอกว่ากระดูกกะโหลกศีรษะเป็นของพระพุทธเจ้า แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆหรือไม่ นักโบราณคดีไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใด กระดูกดังกล่าวถูกปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างสูงและได้รับการฝังอยู่ในวัดซิเซียในเมืองหนานจิงโดยเหล่าพระสงฆ์

ในจารึกได้ระบุไว้ว่าภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้นำพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดกระจายไปบรรจุในสถูปจำนวนทั้งหมด 84,000 สถูป ประเทศจีนได้รับมาจำนวน 19 สถูปรวมทั้งอันที่ได้บรรจุพระธาตุส่วนกะโหลกศีรษะเอาไว้ด้วย

วัดที่ได้เก็บรักษาพระธาตุไว้ถูกทำลายในระหว่างสงครามเมื่อ 1,400 ปีก่อน แต่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่โดยจักรพรรดิ Zhenzong และพระองค์ได้สั่งให้ฝังพระธาตุไว้ในสุสานใต้ดิน

Qi Haining หัวหน้าพิพิธภัณฑ์หนานจิงกล่าวว่าสถูปจำลองนี้มีความพิเศษมากเนื่องจากมันเป็นเพียงสถูปเดียวที่มีพระธาตุส่วนกะโหลกศีรษะบรรจุอยู่

model-stupa-buddha-2

model-stupa-buddha-3

model-stupa-buddha-4

model-stupa-buddha-5

 

ข้อมูลและภาพจาก livescience, natureworldnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *