แปลกจริง! ต้นถั่วก็ชอบ “เสี่ยงดวง” เหมือนกับมนุษย์เราด้วยนะ

ถ้าคุณมีทางเลือกระหว่างได้รับเงิน 8,000 บาท กับเสี่ยงโยนเหรียญถ้าออกหัวจะได้รับเงิน 10,000 บาท ถ้าออกก้อยจะไม่ได้อะไรเลย คุณจะเลือกอะไร? คนส่วนใหญ่จะเลือกอย่างแรกเพราะโดยเฉลี่ยแล้วจะได้รับเงินมากกว่า แต่ถ้าคุณติดอยู่บนเกาะร้างโดยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว และต้องใช้เงิน 9,000 บาทเป็นค่าเดินทางออกจากเกาะ คุณจะเปลี่ยนใจเลือกเสี่ยงโยนเหรียญเพื่อมีโอกาสออกไปจากเกาะร้างได้ ต้นถั่วก็มีการตัดสินใจแบบเดียวกัน เมื่อต้องเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากพวกมันจะเสี่ยงดวงเพื่อความอยู่รอด นี่เป็นครั้งแรกที่พบว่าไม่เพียงแต่เฉพาะสัตว์เท่านั้น พืชก็มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกภายใต้เงื่อนไขที่มีความเสี่ยงได้

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร ได้แสดงให้เห็นว่าต้นถั่วมีสามารถในการรับรู้ระดับความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนและสามารถตัดสินใจภายใต้ความเข้าใจในเงื่อนไขที่ผันแปรได้เป็นครั้งแรก

ในการทดลองเบื้องต้นนักวิจัยพบว่าต้นถั่วมีรากงอกออกมากในกระถางที่มีการให้สารอาหารในปริมาณมาก การปรับตัวนี้คล้ายกับสัตว์ที่จะพยายามออกหาอาหารมากขึ้นในบริเวณที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ในการทดลองต่อมาพวกเขาแยกรากของต้นถั่วแต่ละต้นออกเป็นสองกระถาง โดยทั้งสองกระถางได้รับอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารเท่ากัน แต่กระถางหนึ่งได้รับในปริมาณคงที่และอีกกระถางหนึ่งได้รับในปริมาณที่แปรผันไม่แน่นอนมากบ้างน้อยบ้าง ถามว่าพืชจะ ‘ชอบ’ ที่จะงอกรากมากที่กระถางไหน

pea-plant-2

pea-plant-3

 

บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางทฤษฎีของการตัดสินใจของมนุษย์หรือสัตว์ในการตอบสนองต่อทางเลือกที่คล้ายกัน นักวิจัยคาดการณ์ว่าต้นถั่วอาจจะชอบกระถางแปรผันเมื่อปริมาณสารอาหารโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ และจะชอบกระถางคงที่เมื่อปริมาณสารอาหารโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง

ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อระดับของสารอาหารโดยเฉลี่ยต่ำกว่าปริมาณที่จำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโต การเลือกกระถางแปรผันอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะ ‘เสี่ยงดวง’ ที่อาจจะพบกับความโชคดี ในทางตรงกันข้ามเมื่อเงื่อนไขปริมาณสารอาหารโดยเฉลี่ยดีพอ มันจะดีกว่าถ้าใช้ทางเลือกที่ปลอดภัย

นักวิจัยพบว่าต้นถั่วมีการงอกรากตรงกับที่คาดการณ์ไว้ทุกอย่าง

pea-plant-4

 

Alex Kacelnik หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า นี่คือครั้งแรกที่มีการสาธิตให้เห็นการปรับตัวต่อความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีระบบประสาท เราไม่สามารถสรุปได้ว่าพืชมีความฉลาดในวิเคราะห์แบบเดียวกับมนุษย์หรือสัตว์ แต่ว่าพฤติกรรมที่ซับซ้อนและน่าสนใจสามารถคาดการณ์โดยทางทฤษฎีในการปรับตัวทางชีวภาพ บนพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

“เรายังไม่ทราบวิธีการที่พืชวิเคราะห์เงื่อนไขความแปรปรวน หรือแม้กระทั่งสรีระของพวกมันปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างไร แต่ผลการวิจัยทำให้เราเห็นว่าต้นถั่วมีกลยุทธ และกระบวนการตัดสินใจของพวกมันเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด”

 

ข้อมูลและภาพจาก  sciencemag, phys, marketbusinessnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *