โซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ทำให้มีฝนและพืชเพิ่มมากขึ้นที่ทะเลทรายซาฮารา

ซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นบริเวณที่ร้อนและแห้งแล้งมากมีขนาดพื้นที่ 9 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลีย อาณาบริเวณครอบคลุมกว่า 10 ประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา และมันยังขยายตัวใหญ่ขึ้นตลอดเวลาอีกด้วย มีงานวิจัยที่น่าสนใจยิ่งบอกว่าหากติดตั้งโซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ที่ทะเลทรายซาฮาราจะทำให้มีฝนและพืชผักเพิ่มมากขึ้นและหยุดการขยายตัวของมันได้อีกด้วย

ทะเลทรายซาฮาราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ฟาร์มเนื่องด้วยสภาพอากาศที่มีแสงแดดจัด และมันยังอยู่ใกล้กับยุโรปและตะวันออกกลางที่มีความต้องการใช้พลังงานสูง รวมทั้งประเทศในแอฟริกาเองก็คงมีความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต มีหลายโครงการที่เล็งเห็นและเตรียมการหาทุนเพื่อที่จะใช้ศักยภาพส่วนนี้ของซาฮารากันอยู่

งานวิจัยล่าสุดที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ได้ทำแบบจำลองศึกษาผลกระทบกรณีติดตั้งโซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมคลุมเต็มพื้นที่ทะเลทรายซาฮาราและเขตซาเฮลที่เป็นบริเวณกึ่งทะเลทรายทางตอนใต้ของซาฮารา ผลที่ได้จากแบบจำลองน่าทึ่งมาก นอกจากจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 4 เท่าของปริมาณที่ใช้กันทั่วโลกในทุกปีแล้ว มันยังทำให้เกิดฝนตกในบริเวณทะเลทรายซาฮาราเพิ่มขึ้นอย่างมาก และทำให้มีพืชผักเพิ่มมากขึ้นด้วย

“แบบจำลองของเราให้ผลว่าโซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ในทะเลทรายซาฮาราทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตซาเฮล ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นราว 200 – 500 มม.ต่อปี” Yan Li หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว “ผลที่ตามมาคือมีพืชคลุมดินเพิ่มขึ้นราว 20%”

sahara-desert-rain-power-2

นักวิจัยอธิบายว่าการหมุนของกังหันลมทำให้ความร้อนในชั้นบรรยากาศเกิดการผสมกันในแนวดิ่ง อากาศที่ร้อนกว่าด้านบนถูกดึงลงมาที่พื้นผิว ทำให้เพิ่มความขรุขระของผิวดิน และทำให้เพิ่มลมที่ปกคลุมบริเวณความกดอากาศต่ำ ในที่สุดจะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น

ส่วนโซลาร์ฟาร์มทำให้มีฝนตกเพิ่มในอีกลักษณะหนึ่ง แผงโซลาร์เซลล์ดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ทำให้ไปลดปริมาณแสงที่สะท้อนกลับจากพื้นดิน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นราว 50% และปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้มีพืชคลุมดินเพิ่มขึ้น

“การเพิ่มปริมาณน้ำฝนและพืชผัก รวมกับการได้ใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสามารถช่วยด้านการเกษตร การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในแถบทะเลทรายซาฮาร่า ตะวันออกกลาง และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ” Safa Motesharrei นักวิจัยอีกคนหนึ่งกล่าว

“ทะเลทรายซาฮาราขยายตัวใหญ่ขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้ว โซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมอาจช่วยหยุดการขยายตัวของพื้นที่แห้งแล้งนี้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก” Russ Dickerson นักวิจัยอีกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ให้ความเห็น

แต่การสร้างโซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ตามแบบจำลองนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก เพราะมันหมายถึงการสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาดพอๆกับประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกา สลับกับการสร้างฟาร์มกังหันลมครอบคลุมพื้นที่ราว 20% ของทะเลทรายซาฮาราเลยทีเดียว

 

ข้อมูลและภาพจาก bbc, sciencealert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *