รู้ไว้ซะ! ดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งถึง 7 ชนิด

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เป็นโรคมะเร็งได้ถึง 7 ชนิด แม้ว่าจะดื่มไม่มากก็มีความเสี่ยง

การศึกษาก่อนหน้านี้พบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และความเสี่ยงที่มากขึ้นต่อการเป็นโรคมะเร็งบางชนิด อย่างไรก็ตามมันยังไม่ชัดเจนนักว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

Dr. Jennie Connor แพทย์ที่มหาวิทยาลัยโอทาโกในนิวซีแลนด์ ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และโรคมะเร็งที่ทำในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ

“มีหลักฐานแน่นหนาว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งถึง 7 แห่งในร่างกาย และอาจจะมีในที่อื่นๆอีก” Connor กล่าว

หลักฐานยืนยันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งที่คอหอย กล่องเสียง หลอดอาหาร ตับ ลำไส้ใหญ่ ทวารหนั​​ก และเต้านมผู้หญิง

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโรคมะเร็งอื่น เช่น ต่อมลูกหมาก ตับอ่อน และมะเร็งผิวหนัง อย่างไรก็ตามหลักฐานที่มียังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงสำหรับโรคมะเร็งเหล่านี้

สำหรับโรคมะเร็ง 7 ชนิดที่มีการเชื่อมโยงโดยตรงนั้น จากการศึกษาพบว่ามี “ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและการตอบสนอง” หมายความว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเหล่านั้นมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ยังพบว่าความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งบางชนิดจะลดลงเมื่อหยุดดื่มแอลกอฮอล์

การเชื่อมโยงระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากและลำคอมีมากกว่าโรคมะเร็งอื่นๆ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 50 กรัมต่อวันจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ปาก ลำคอ หรือหลอดอาหาร มากกว่า 4 – 7 เท่า เมื่อเทียบกับการไม่ดื่มเลย

แต่การดื่มจำนวนเดียวกันจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ ตับ หรือมะเร็งเต้านม ประมาณ 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับการไม่ดื่มเลย

และยังพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ด้วยจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในช่องปากและลำคอมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ข้อมูลและภาพจาก  livescience, theguardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *