ชมวิดีโอปรากฏการณ์เปลวสุริยะครั้งที่รุนแรงที่สุดในปี 2016

ได้เกิดปรากฏการณ์เปลวสุริยะครั้งที่รุนแรงที่สุดในปี 2016 เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทำให้เห็นการปะทุของเปลวไฟ 3 ครั้งที่ผิวของดวงอาทิตย์

ปรากฏการณ์เปลวสุริยะหรือการลุกจ้า (Solar flare) คือการระเบิดใหญ่ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เกิดขึ้นเมื่อพลังงานภายในสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นในชั้นบรรยากาศโครโมสเฟียร์ถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็ว พลังงานถูกปลดปล่อยออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกือบทุกย่านความถี่ ส่วนใหญ่การเกิดเปลวสุริยะจะเกิดในบริเวณรอบๆจุดดับ (sunspots) ที่ซึ่งมีสนามแม่เหล็กความเข้มสูง เปลวสุริยะสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้ถึง 1025 จูล เทียบเท่าระเบิดไฮโดรเจนขนาด 100 เมกะตันจำนวน 1 ล้านลูกรวมกัน ให้อุณหภูมิของการประทุสูงหลายล้านองศาเซลเซียส

นักดาราศาสตร์ได้จัดแบ่งระดับความรุนแรงของเปลวสุริยะไว้จากมากไปหาน้อยคือ X, M, C, และB ตามลำดับ เปลวสุริยะที่เกิดขึ้นครั้งนี้ การปะทุครั้งแรกความรุนแรงระดับ M5.0 ครั้งที่สองระดับ M7.6 และครั้งสุดท้ายระดับ M5.5 การปะทุทั้งสามครั้งจัดอยู่ในความรุนแรงระดับปานกลาง ส่วนการปะทุครั้งที่สองที่ระดับ M7.6 เป็นเปลวสุริยะที่รุนแรงที่สุดของปี 2016

ชมวิดีโอการเกิดเปลวสุริยะครั้งนี้ที่ด้านล่าง

 

ข้อมูลและภาพจาก livescience, narit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *