จิ้งเหลนออสเตรเลียทั้งวางไข่และออกลูกเป็นตัวในการตั้งท้องครอกเดียวกัน

ตามปกติแล้วสัตว์สืบพันธุ์ด้วยการวางไข่หรือการออกลูกเป็นตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่น่าแปลกมากที่มีการค้นพบว่าจิ้งเหลนออสเตรเลียสามารถวางไข่และออกลูกเป็นตัวในการตั้งท้องครอกเดียวกัน นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่ว่าชนิดใดก็ตาม

หลายปีก่อนจิ้งเหลนขาเรียว (Three-toed Skink) หรือบางทีก็เรียกกันว่า “งูมีขา” ซึ่งอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้สร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์เมื่อพบว่าพวกมันบางกลุ่มที่อยู่บนภูเขาซึ่งเคยออกลูกเป็นไข่เปลี่ยนไปเป็นออกลูกเป็นตัว ขณะที่จิ้งเหลนพันธ์ุเดียวกันนี้ที่อยู่ตามชายหาดออกลูกเป็นไข่ทั้งหมด ถือเป็นวิวัฒนาการทางชีววิทยาที่น่าสนใจยิ่ง

ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์พบว่าจิ้งเหลนขาเรียวไม่ได้เพียงแต่สามารถเลือกวางไข่หรือออกลูกเป็นตัวเท่านั้น มันยังสามารถทำทั้งสองอย่างได้ในคราวเดียว พวกเขาเฝ้าดูจิ้งเหลนขาเรียวตัวเมียตัวหนึ่งได้วางไข่จำนวนหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นมันยังได้ออกลูกเป็นตัวตามมาอีกตัวหนึ่ง

“มันเป็นการค้นพบที่ผิดปกติมากๆ” Camilla Whittington หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว “พวกเรากำลังศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของจิ้งหลนพวกนี้อยู่เมื่อเราได้พบว่าจิ้งเหลนตัวเมียที่กำลังตั้งท้องได้วางไข่ออกมา 3 ฟอง หลายสัปดาห์ต่อมามันได้ให้กำเนิดลูกของมันอีกตัวหนึ่ง”

three-toed-skink-2

ทีมวิจัยได้นำไข่ของมันมาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อศึกษาเปลือกไข่ และพบว่ามันบางกว่าเปลือกไข่ของจิ้งเหลนที่วางไข่ตามปกติ นักวิจัยบอกว่าการค้นพบนี้ทำให้จิ้งเหลนขาเรียวกลายเป็นแบบอย่างของการศึกษาวิวัฒนาการการตั้งครรภ์ของสัตว์ การวางไข่เป็นวิธีการสืบพันธุ์ที่เก่าแก่กว่าซึ่งมีสัตว์หลายชนิดที่ต่อมาได้พัฒนาความสามารถในการเก็บตัวอ่อนไว้ในท้องจนกระทั่งคลอดเป็นตัวออกมา อย่างไรก็ดีการวางไข่ก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้หายไป เนื่องจากทั้งสองวิธีต่างก็มีข้อดีและข้อด้อย

Whittington บอกว่าการที่สัตว์สามารถเปลี่ยนวิธีการสืบพันธุ์สลับไปมาระหว่างการวางไข่กับการออกลูกเป็นตัวช่วยให้สัตว์มีทางเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การศึกษาเพิ่มเติมในจิ้งเหลนขาเรียวซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์จำพวกกิ้งก่าที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าสัตว์สามารถพัฒนาวิธีสืบพันธุ์ได้อย่างไรและเพราะอะไร

 

ข้อมูลและภาพจาก sydney.edu.au, newatlas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *