ขุดพบโบสถ์ดั้งเดิมของอัครสาวกปีเตอร์และแอนดรูว์ที่ประเทศอิสราเอลแล้ว?

นักโบราณคดีขุดพบโบสถ์เก่าแก่อายุ 1,400 ปีที่ชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล จากหลักฐานหลายอย่างทำให้พวกเขาเชื่อว่าโบสถ์แห่งนี้คือโบสถ์ดั้งเดิมของอัครสาวก (Church of the Apostles) ที่ถูกกล่าวถึงในตำนาน และมันถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เป็นบ้านของอัครสาวกรุ่นแรกของพระเยซู 2 คนได้แก่อัครสาวกปีเตอร์และอัครสาวกแอนดรูว์

ทีมนักโบราณคดีจากวิทยาลัย Kinneret College ในอิสราเอลและวิทยาลัย Nyack College จากสหรัฐอเมริกาได้ทำการขุดที่แหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลแกลิลี (Sea of Galilee) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดตามแนวแม่น้ำจอร์แดนแห่งนี้มานานกว่า 4 ปีแล้ว

โบสถ์ที่ถูกขุดพบมีพื้นกระเบื้องโมเสคที่สวยงามหรูหรา บางส่วนยังอยู่ในสภาพที่ดี นักโบราณคดียังพบชิ้นส่วนหินอ่อนของแท่นบูชาที่ตกแต่งด้วยกระจกสีเคลือบทองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผนังโมเสก นอกจากนี้ยังขุดพบเศษซากของบ้านจากยุคโรมันในบริเวณที่ห่างออกไปราว 100 เมตร บ้านดังกล่าวมีอายุย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 1 – 3 ในบ้านมีเครื่องปั้นดินเผา, เหรียญ, เครื่องมือทำประมง และเตาทำอาหาร

church-of-apostles-2

Steven Notley หนึ่งในทีมงานจากวิทยาลัย Nyack College บอกว่าพวกเขาเชื่อว่าโบสถ์ยุคไบแซนไทน์ที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดี El Araj หลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านประมงของชาวยิวโบราณที่เรียกว่า Bethsaida ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเมือง Julias ในยุคโรมัน และเป็นที่เดียวกับที่ Willibald บิชอปแห่ง Eichstaett ผู้เคยมาเยี่ยมที่นี่เมื่อค.ศ. 725 ได้กล่าวอธิบายเอาไว้ว่าโบสถ์ถูกสร้างขึ้นเหนือบ้านของอัครสาวกปีเตอร์และแอนดรูว์

“เราเพิ่งสรุปยืนยันเช่นนั้นหลังจากที่สงสัยมานาน 3 – 4 ปีแล้ว” Notley กล่าว “เรามีหลักฐานมากมายสนับสนุนการยืนยันของเราว่าที่นี่คือ Bethsaida”

Bethsaida ถูกกล่าวถึงหลายครั้งในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ กล่าวกันว่าพระเยซูรักษาชายตาบอดที่นั่นและในบริเวณใกล้เคียง, เลี้ยงดูผู้คน 5,000 คนด้วยขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว และยังกล่าวกันว่าพระองค์ได้เดินบนน้ำในทะเลแห่งกาลิลี

หมู่บ้านประมงเล็กๆแห่งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นบ้านของอัครสาวกของพระเยซูอย่างน้อย 3 คนได้แก่อัครสาวกปีเตอร์, แอนดรูว์ และฟิลลิป ภายหลังการตรึงกางเขนของพระเยซูกล่าวกันว่าอัครสาวกปีเตอร์ได้กลายเป็นผู้นำหรือพระสันตปาปาคนแรกของศาสนาคริสต์ยุคแรก

church-of-apostles-3

ทีมนักโบราณคดีรู้กันมาระยะหนึ่งแล้วว่ามีโบสถ์ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เนื่องจากมีการค้นพบหินอ่อนแกะสลักและชิ้นส่วนผนังโมเสคที่หรูหรามาก่อนหน้าแล้ว “การพบสิ่งเหล่านั้นได้บอกเราว่ามีโบสถ์รอการค้นพบอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆบริเวณนี้” Notley กล่าว “เรามีหลักฐานของมันอยู่แล้วและก็เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาจนกว่าเราจะพบมันจริง”

จนถึงตอนนี้ทีมนักโบราณคดีได้ขุดเพียงห้องโถงทางทิศใต้ของโบสถ์เท่านั้น พวกเขาจะพยายามขุดส่วนที่เหลือของโบสถ์ทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะขุดให้ลึกลงไปอีกหรือไม่ ซึ่งบางทีอาจลึกต่ำลงไปถึงโครงสร้างเดิมหรือแม้กระทั่งถึงบ้านของอัครสาวกรุ่นแรกของพระเยซู

church-of-apostles-4

 

ข้อมูลและภาพจาก livescience, geek


Leave a Reply

Your email address will not be published.