ผืนป่าธรรมชาติบนโลกสูญหายไปถึง 10% เพียงแค่ช่วงสองทศวรรษเท่านั้น

มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า 100,000 ปี แต่เราได้ทำลายผืนป่าธรรมชาติบนโลกไปถึงหนึ่งในสิบภายในช่วงเวลาที่ผ่านไปเพียง 20 ปีเท่านั้น

งานใหม่จากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าพบว่าโลกเรามีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นผืนป่าธรรมชาติเหลืออยู่เพียงประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมดของโลก หรือราว 30.1 ล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้น โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดให้ผืนป่าธรรมชาติเป็น “พื้นที่ที่คงสภาพทางชีวภาพและระบบนิเวศไว้ได้อย่างสมบูรณ์ปราศจากการบกวนของมนุษย์อย่างมีนัยสําคัญ”

wilderness-lost-2

เมื่อเทียบกับแผนที่ที่ได้ทำการวิจัยไว้ในปี 1990 นักวิจัยพบว่าผืนป่าธรรมชาติหายไปประมาณ 3.3 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นเกือบ 10% ของผืนป่าที่มีอยู่ หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศออสเตรเลีย

ส่วนใหญ่ของผืนป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียเหนือ แอฟริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลีย การสูญเสียที่มากที่สุดเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งผืนป่าธรรมชาติลดลง 30% และทวีปแอฟริกาซึ่งสูญหายไป 14%

ผืนป่าธรรมชาติทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหารและยารักษาโรค ผืนป่าเป็นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่มหึมา และเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนที่ล้ำค่ายิ่ง

wilderness-lost-3

“คุณไม่สามารถฟื้นคืนผืนป่าธรรมชาติได้ เมื่อมันหมดไปแล้ว กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่สนับสนุนระบบนิเวศก็จะหายตามไปด้วย และไม่เคยกลับคืนมาเป็นสภาพเดิมได้เลย”  James Watson หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว “ถ้าเราไม่ได้ดำเนินการโดยเร็ว มันจะหายไปทั้งหมด และนี่คือภัยพิบัติสำหรับการอนุรักษ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสำหรับบางส่วนของชุมชนมนุษย์ที่เปราะบางที่สุดบนโลกใบนี้”

การตัดไม้ทำลายป่าซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่เพาะปลูก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และใช้เป็นพื้นที่เมืองนั้นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างชัดเจน นโยบายการจัดการป่าไม้และกฎหมายสิ่งแวดล้อมประสบความล้มเหลวในการป้องกันนายทุนทั้งหลายจากการใช้พื้นที่ป่ามากเกินไป ป่าเขตร้อนกำลังประสบปัญหาของการตัดไม้ทำลายป่าในระดับที่เลวร้ายที่สุด

“ถ้าไม่มีนโยบายที่จะปกป้องพื้นที่เหล่านี้ มันจะตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาที่แผ่ขยายอย่างกว้างขวาง เราอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 ทศวรรษในการแก้ไขปัญหา กลไกนโยบายระหว่างประเทศต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาผืนป่าธรรมชาติก่อนที่จะสายเกินไป” Watson สรุป

wilderness-lost-4

 

ข้อมูลและภาพจาก  treehugger, gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *