“โมเลกุลพิฆาต” สามารถหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด

เมื่อเนื้องอกเติบโตขึ้น เซลล์สามารถแยกตัวออกจากมันและเคลื่อนย้ายไปรอบๆร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆที่เรียกว่าการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง (Metastasis) กระบวนการนี้ลดโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยลงอย่างมาก แต่ค้นพบใหม่จะช่วยให้แพทย์รับมือกับมันได้ นักวิจัยจากวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอนพบโมเลกุลที่สามารถหยุดกระบวนการนี้ได้โดยสิ้นเชิง

ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบสภาพในต่อมลูกหมากให้ถูกต้องมากขึ้น, การใช้สารกระตุ้น “แอนติเจนโหลดไมโครซิลิกอน” ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจัดการกับโรคมะเร็งเต้านม, ความเข้าใจในโรคมะเร็งของเรา และความสามารถของเราที่จะต่อสู้กับมัน จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การศึกษาใหม่ที่วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอนครั้งนี้ได้ระบุวิธีการที่เป็นไปได้ที่จะหยุดความสามารถของเซลล์มะเร็งในการแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย จำกัดความเสียหายที่เกิดโรคได้

เฉพาะมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม ทีมสามารถที่จะระบุได้ว่าโปรตีน MARK4 เป็นตัวที่ทำให้เซลล์เนื้องอกมีความสามารถที่จะแยกตัวออกมาและเดินทางไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย ผ่านทางเส้นเลือดหรือระบบน้ำเหลือง ในขณะที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแน่นอนว่า MARK4 ทำแบบนี้ได้อย่างไร นักวิจัยสร้างทฤษฎีที่ว่าโปรตีนดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในเซลล์ให้มันมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปรอบๆได้ง่ายขึ้น

จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องทีมงานสามารถค้นพบเพิ่มเติมว่ามีโมเลกุลชื่อ miR-515-5p สามารถทำให้ยีนหยุดการผลิต MARK4 ได้จริง ดังนั้นนักวิจัยจึงสามารถทำให้เซลล์มะเร็งหมดความสามารถที่จะเดินทางไปทั่วร่างกาย (อย่างน้อยก็ในทางทฤษฎี)

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดสอบเริ่มจากการใช้เซลล์มะเร็งปอดและเต้านมในการสาธิตให้ miR-515-5p หยุดโปรตีน MARK5 ได้สำเร็จ ก่อนที่จะไปทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยการเพิ่มระดับของโมเลกุลในหนูทดลอง ทีมพบว่ามันสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้จริงๆ

การได้ผลลัพธ์ที่ดีจากในห้องปฏิบัติการและการทดสอบกับสัตว์ นักวิจัยจึงพิจารณาที่จะใช้กับคนป่วย และสามารถที่จะสรุปได้ว่าผู้ป่วยที่เนื้องอกมีระดับของโมเลกุลพิฆาตต่ำและระดับของโปรตีนอันตรายสูงจะมีโอกาสรอดชีวิตได้น้อย แม้ว่าจะไม่ได้สรุปว่ากลไกนี้จะใช้ได้ผลดีในมนุษย์เช่นเดียวกับที่มันได้ผลในหนู

ขณะที่จำเป็นจะต้องมีการวิจัยให้มากขึ้น ในระยะยาวผลงานอาจทำให้มีวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดแบบใหม่ และยังอาจจะเป็นประโยชน์ในการรับมือการเกิดโรคในรูปแบบอื่นๆอีกด้วย

“ในการทำงานของเราได้แสดงให้เห็นว่าโมเลกุลพิฆาตนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง” ศาสตราจารย์ Justin Stebbing กล่าว “นี่เป็นงานวิจัยในระยะเริ่มต้นมาก ดังนั้นตอนนี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลของโมเลกุลนี้และมันอาจมีอยู่ในมะเร็งชนิดอื่นๆอีกหรือไม่”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *