แทนที่จะนั่งนานๆ การลุกขึ้นยืนทุกๆ 30 นาทีอาจช่วยทำให้คุณมีอายุยืนขึ้น

งานวิจัยได้แสดงผลอย่างต่อเนื่องว่าการนั่งนานๆทั้งวันไม่ดีต่อสุขภาพ แต่สำหรับบางคนกลับเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำ งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าการลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความแตกต่าง นั่นคือมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำลง

“เรามักจะคิดว่าพฤติกรรมการอยู่กับที่ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่เรานั่งในแต่ละวันไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น” Keith Diaz หัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าว “แต่งานวิจัยบ่งชี้ว่ารูปแบบของการนั่งอยู่กับที่สลับกับการยืดเส้นยืดสายช่วงสั้นๆหลายครั้งหรือยืดเส้นยืดสายนานหน่อยเป็นบางครั้งอาจมีผลต่อดีสุขภาพโดยรวม”

เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ Diaz และทีมงานได้เก็บข้อมูลจากผู้ที่สวมอุปกรณ์ติดตามวัดความแอคทีฟ (Activity Tracker) ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีจำนวน 7,895 คน มีทั้งคนผิวขาวคนผิวดำหลายเชื้อชาติร่วมในการสำรวจ พบว่ารูปแบบของการอยู่กับที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

จากข้อมูลการสำรวจพบว่า 77% ของผู้ที่เข้าร่วมในการสำรวจใช้เวลาในการนั่งมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน และจากการติดตามผลในอีก 4 ปีต่อมามีผู้เสียชีวิตไป 340 คน ทีมงานได้คำนวณอัตราการเสียชีวิตเทียบกับรูปแบบของการนั่งกับที่และเวลาที่นั่งกับที่ทั้งหมด

ผลการคำนวณพบว่าอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในกลุ่มที่นั่งกับที่นานที่สุดคือนั่งนานเกิน 13 ชั่วโมงต่อวันและนั่งต่อเนื่องนาน 60 – 90 นาทีถึงจะลุกขึ้นครั้งหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยที่สุดคือกลุ่มที่นั่งกับที่นานไม่เกิน 30 นาทีแล้วลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย

“ดังนั้นถ้าคุณมีงานหรือการดำเนินชีวิตที่คุณจะตั้งนั่งเป็นเวลานานๆละก็ เราแนะนำให้คุณหยุดพักลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายทุกๆ 30 นาที” Diaz กล่าว “การเปลี่ยนอิริยาบถนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของคุณได้ แม้ว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าต้องถี่ขนาดไหนถึงจะดีที่สุด”

งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการนั่งกับที่อย่างยาวนานในแต่ละวันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่หากคุณจำเป็นต้องทำอย่างนั้นการลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 30 นาทีจะช่วยได้เยอะทีเดียว

 

ข้อมูลและภาพจาก  columbia.edu, newatlas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *