อินเดียติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาปีนี้ปีเดียวมากกว่า 4 ปีที่แล้วรวมกัน

ตลาดโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่อินเดียกำลังบูมสุดขีด ปี 2017 มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือ PV บนหลังคามากถึง 715 เมกะวัตต์ (MW) มากกว่าที่ได้ติดตั้งใน 4 ปีที่แล้วรวมกัน และราคาค่าไฟฟ้าจาก PV ถูกลงมากเหลือเพียงครึ่งเดียวของราคาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

โซลาร์เซลล์บนหลังคา (rooftop PV) กลายเป็นเซ็กเตอร์ย่อยที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของพลังงานหมุนเวียนในอินเดีย มีการติดตั้ง PV บนหลังคารวม 32, 78, 165, 227 เมกะวัตต์ในปี 2013, 2014, 2015 และ 2016 ตามลำดับ และในปีนี้ติดตั้งทั้งหมด 715 เมกะวัตต์ ทำให้มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 117%

india-rooftop-solar-2

อินเดียได้ติตตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาแล้วรวมทั้งหมด 1.3 กิกะวัตต์ (GW) และมีการคาดการณ์ว่าอินเดียจะสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้รวม 9.5 กิกะวัตต์ภายในปี 2022 แต่ก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ที่ 40 กิกะวัตต์

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโซลาร์เซลล์บนหลังคาในอินเดียเป็นเพราะราคาค่าไฟฟ้าจาก PV ถูกลงมากนั่นเอง ราคาในปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งเดียวของราคาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว การแข่งขันกันอย่างดุเดือดและราคาของแผงโซลาร์เซลล์ที่ลดลงทำให้ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาในอินเดียมีต้นทุนถูกกว่าราคาเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ราว 39 – 50%

india-rooftop-solar-3

การให้แรงจูงใจและนโยบายในการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของรัฐบาลก็มีส่วนช่วยต่อการเติบโตอยู่ไม่น้อย เช่น การจัดการประมูลที่ทำให้ได้บริษัทต่างๆเข้ามาทำโครงการรวมกันมากกว่า 1 กิกะวัตต์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2017

ขณะเดียวกันขนาดของการติดตั้งแต่ละโครงการก็ใหญ่ขึ้นด้วย ขนาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 250 กิโลวัตต์ในปี 2015 เป็น 855 กิโลวัตต์ในปี 2018 ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้พื้นที่บนหลังคาดีได้ดีขึ้นและผู้บริโภคยินดีใช้ไฟฟ้าจากอาคารของตัวเองมากกว่าการซื้อจากที่อื่น

อย่างไรก็ดีอีนเดียก็ทำสำเร็จไปเพียง 3% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 40 กิกะวัตต์และครึ่งหนึ่งของตลาดอยู่ใน 6 รัฐเท่านั้น เหตุผลหลักมาจากยังไม่มีการใช้ระบบ Net-metering คือให้สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จาก PV บนหลังคากลับเข้าไปในระบบไฟฟ้าส่วนกลางได้

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาในอินเดียส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งทำกันโดยไม่มีระบบ Net-metering ได้เพราะราคาค่าติดตั้งและราคาค่าไฟฟ้าลดลง แต่สำหรับกลุ่มที่พักอาศัยแทบจะไม่มีเริ่มต้นเลย สาเหตุจากการลงทุนสูง, ไม่มีความช่วยเหลือด้านการเงิน และราคาไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟน้อยยังต่ำกว่า ทำให้โซลาร์เซลล์บนหลังคาไม่เป็นที่ดึงดูดใจกลุ่มที่พักอาศัยเท่ากับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

ข้อมูลและภาพจาก   qz, bloomberglp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *