ดีอูเป็นเมืองแรกในอินเดียที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 % แถมราคาถูกลงเยอะ

นับเป็นการเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่โดดเด่นทีเดียวสำหรับเมืองดีอูที่เมื่อก่อนต้องอาศัยไฟฟ้าจากรัฐคุชราตทั้งหมด พวกเขาใช้เวลาเพียง 3 ปีเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากภายในเมืองตัวเองทั้ง 100 % เป็นเมืองแรกในประเทศอินเดียที่ทำได้ แถมราคาค่าไฟฟ้ายังถูกลงตั้งเยอะ

เมืองดีอูเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางใต้สุดถัดจากรัฐคุชราต เดิมเคยเป็นเมืองอาณานิคมของโปรตุเกส ปัจจุบันเป็นเมืองหนึ่งในดินแดนสหภาพดามันและดีอู – อินเดียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 29 รัฐ (States) และ 7 ดินแดนสหภาพ (Union Territories) – ประชาชนในเมืองดีอูต้องใช้น้ำและไฟฟ้าที่ส่งมาจากรัฐคุชราตทั้งหมด ปัญหาไฟฟ้าที่เมืองดีอูคือเกิดการสูญเสียในการส่งไฟฟ้ามาตามสายค่อนข้างมากและราคาค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง

เมืองดีอูมีเนื้อที่เพียง 42 ตร.กม. มีประชากรอาศัยอยู่ราว 56,000 คน มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดราว 7 เมกะวัตต์ ถึงจะมีพื้นที่เพียงน้อยนิดแต่การไฟฟ้าของเมืองดีอูได้สร้างโซลาร์ฟาร์มในพื้นที่ 50 เอเคอร์ หรือราว 0.2 ตร.กม. และติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา รวมมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 13 เมกะวัตต์ มาจากโซลาร์ฟาร์ม 10 เมกะวัตต์ และโซลาร์เซลล์บนหลังคาอีก 3 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เมืองดีอูมีมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกือบสองเท่า Milind Ingle วิศวกรของการไฟฟ้าดินแดนสหภาพดามันและดีอูบอกว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายวันทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 10.5 เมกกะวัตต์ซึ่งสูงกว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเกือบ 50%

Ingle ยังบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ได้สร้างความสุขใจแก่ชาวเมืองดีอูอย่างมาก เพราะค่าไฟฟ้ารายเดือนของพวกเขาลดลงไปราว 12 % ก่อนหน้านี้อัตราค่าไฟฟ้า 0 – 50 ยูนิตเท่ากับ 1.2 รูปี/ยูนิต 50 – 100 ยูนิตเท่ากับ 1.5 รูปี/ยูนิต พอเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ปรับราคาอัตราค่าไฟฟ้าเป็น 0 – 100 ยูนิตเท่ากับ 1.01 รูปี/ยูนิต

ในรายงานไม่ได้พูดถึงว่าเมืองดีอูจัดการเรื่องการจ่ายไฟฟ้าในตอนกลางคืนและวันที่ไม่มีแดดอย่างไร พวกเขาอาจจะจ่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปให้ทางรัฐคุชราตและให้ทางรัฐคุชราตจ่ายกลับมาให้ตอนที่ผลิตไฟฟ้าเองไม่ได้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าแบบนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอินเดียอยู่แล้ว วิธีการแบบเดียวกันนี้เชื่อว่าได้ใช้อยู่ที่สนามบิน Kochi International Airport ทางภาคใต้ของอินเดียซึ่งเป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด 100 %

 

ข้อมูลและภาพจาก indiatimes, cleantechnica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *