รู้ยัง.. ดาวพฤหัสไม่ได้โคจรรอบศูนย์กลางของดวงอาทิตย์หรอกนะ

ถ้าเราวาดภาพระบบสุริยะ เราจะวาดดวงอาทิตย์ไว้ที่ศูนย์กลาง อยู่กับที่ ไม่มีการขยับเขยื้อน ขณะที่ดาวเคราะห์โคจรเป็นวงกลมรอบตัวมัน ภาพนั้นทำให้มันง่ายที่จะเข้าใจ แต่ในทางเทคนิคแล้วมันไม่ถูกต้อง เช่น ดาวพฤหัส มันไม่ได้โคจรรอบศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ แต่มันโคจรรอบจุดในพื้นที่ว่างระหว่างมันกับดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าจุดแบรีเซนเตอร์ (barycenter) หรือจุดศูนย์กลางระบบมวล เนื่องจากไม่เพียงแต่ดว​​งอาทิตย์ที่ส่งแรงโน้มถ่วงต่อดาวพฤหัส ดาวพฤหัสซึ่งมีขนาดใหญ่มากก็มีแรงดึงดูดที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ด้วย

ดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าดาวพฤหัสบดีประมาณ 1,000 เท่า และดาวทั้งสองดวงต่างส่งผลกระทบซึ่งกันและกันตามสัดส่วนของระยะห่างและมวล ดังนั้นแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสที่ดึงดูดดวงอาทิตย์มีขนาดเท่ากับหนึ่งในพันของแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ที่ดึงดูดดาวพฤหัส ดาวพฤหัสโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบใช้เวลา 11.8 ปี และดวงอาทิตย์โคจรรอบจุดแบรีเซนเตอร์หนึ่งรอบจะใช้เวลาเท่ากัน

จุดแบรีเซนเตอร์อยู่ห่างจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เป็นระยะทาง 1.07 เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ หรืออยู่นอกผิวของดวงอาทิตย์เป็นระยะทางเท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ของรัศมีดวงอาทิตย์ ดูภาพอนิเมชั่นจากนาซาที่ด้านล่างแสดงลักษณะการโคจรของดาวพฤหัสและดวงอาทิตย์รอบจุดแบรีเซนเตอร์

 

สำหรับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกับดาวพฤหัส แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างมากมายมหาศาล จุดแบรีเซนเตอร์ระหว่างดาวเคราะห์ดวงอื่นกับดวงอาทิตย์อยู่ลึกภายในดวงอาทิตย์ ซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนกับว่าดาวเคราะห์อื่นๆโคจรรอบศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นเอง

วิดีโอด้านล่างแสดงการโคจรของดาวในระบบสุริยะที่สวยงามน่าสนใจอย่างยิ่ง

 

ข้อมูลและภาพจาก  howstuffworks, sciencealert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *