การบริโภคผลไม้และผักสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า การรับประทานผลไม้และผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่นักวิจัยบอกว่ายังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่วัยรุ่นผู้หญิงควรจะกินผักผลไม้ จากการศึกษาติดตามข้อมูลของผู้หญิงจำนวนหลายหมื่นคนเป็นเวลาหลายปี พบว่าการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์ (เส้นใย) สูง ในช่วงวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมในภายหลังได้

การค้นพบนี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากผู้หญิง 90,534 คนที่เข้าร่วมในการศึกษาในระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้หญิง การศึกษาเริ่มตั้งแต่ปี 1991 ถึงปี 1998 โดยผู้หญิงอายุ 27-44 ปีตอบแบบสอบถามเรื่องการบริโภคอาหารของพวกเขาในช่วงที่เรียนชั้นมัธยม

นักวิจัยยังได้ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เช่นเชื้อชาติ ประวัติของโรคมะเร็งเต้านมในครอบครัว ดัชนีมวลกาย ความผันผวนของน้ำหนักตัว และข้อมูลอื่น ๆ อีกหลายอย่าง หลังการวิเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยพบหลักฐานที่น่าสนใจว่าอาหารที่มีไฟเบอร์สูงมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิดโรคได้

ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้หญิงกินอาหารประเภทที่มีไฟเบอร์สูงมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นวัยผู้ใหญ่ ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมลดลง 12 ถึง 19 เปอร์เซ็นต์ และถ้าหากพวกเขากินอาหารไฟเบอร์สูงในช่วงวัยรุ่นด้วย ความเสี่ยงโดยรวมของการเกิดโรคมะเร็งในทุกๆช่วงของชีวิตจะลดลง 16 เปอร์เซ็นต์ และความเสี่ยงลดลงถึง 24 เปอร์เซ็นต์ในวัยก่อนหมดประจำเดือน

การศึกษาบ่งชี้ว่า ผู้หญิงในวัยเริ่มเป็นผู้ใหญ่ยิ่งรับประทานไฟเบอร์ในปริมาณที่มากขึ้น โอกาสที่พวกเขาจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมจะยิ่งลดลง ในแง่สถิตินักวิจัยกล่าวว่าการกินไฟเบอร์เพิ่มขึ้น 10 กรัมต่อวันในช่วงเวลาดังกล่าว ความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมลดลง 13 เปอร์เซ็นต์

ไฟเบอร์จากผักและผลไม้ก็พบว่าประโยชน์อย่างมหาศาล นักวิจัยเชื่อว่าเป็นเพราะมันช่วยลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือด ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาสู่การเป็นมะเร็งเต้านม

นักวิจัยกล่าวว่า “จากการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมาย เรารู้ว่าเนื้อเยื่อเต้านมได้รับอิทธิพลจากสารก่อมะเร็งและสารต้านมะเร็งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ขณะนี้เรามีหลักฐานว่าสิ่งที่เราให้ลูกหลานของเรากินในช่วงวัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญในความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในอนาคต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *