เพิ่มพลังสมองของคุณด้วยการเล่นวิดีโอเกม?

ผู้เล่นวิดีโอเกมที่ไม่ต้องการจะวางจอยสติ๊กหรือเกมส์คอนโทรลเลอร์ อาจจะมีข้ออ้างใหม่เพื่อที่จะได้เล่นเกมต่อไป การศึกษาใหม่พบว่าการเล่นเกมอาจช่วยเพิ่มปริมาณของสมองเนื้อเทา (Gray matter)  ในสมอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมองอาจมีการควบคุมการเคลื่อนไหวในร่างกายได้ดีขึ้น

นักวิจัยพบว่าผู้เล่นวิดีโอเกมมีสมองเนื้อเทามากกว่าในสองพื้นที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้การเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เล่นวิดีโอเกม

นอกจากนี้ตามการศึกษาที่ดำเนินการโดยนักวิจัยในประเทศโปแลนด์พบว่า ผู้เล่นวิดีโอเกมยังมีปฏิกิริยาตอบสนองได้เร็วกว่า

การศึกษาก่อนหน้านี้พบความแตกต่างในเรื่องการทำงานสมองของผู้ที่เล่นวิดีโอเกมเทียบกับผู้ที่ไม่เล่น ตัวอย่างเช่นผู้เล่นวิดีโอเกมสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าด้วยความพยายามที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้เล่นที่ไม่เล่นวิดีโอเกม

อย่างไรก็ตาม Natalia Kowalczyk ผู้วิจัยกล่าวว่า เรารู้เรื่องน้อยมากว่าการเล่นวิดีโอเกมมีผลต่อลักษณะของสมองได้อย่างไร

ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบ​​ผู้เล่นวิดีโอเกม 31 คนกับผู้ที่ไม่เล่นวิดีโอเกม 29 คน ทุกคนเป็นผู้ชายและมีอายุเฉลี่ย 25 ปี นักวิจัยได้เลือกผู้เล่นที่เคยเล่นเกม StarCraft II อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่เล่นวิดีโอเกมนั้นเล่นวีดีโอเกมไม่เกิน 10 ชั่วโมงในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

นักวิจัยได้ใช้การสแกนสมองที่เรียกว่าการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เพื่อดูความแตกต่างของโครงสร้างในสมองของผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมได้รับทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในขณะที่ถูกสแกนด้วย

นักวิจัยพบว่าผู้เล่นวิดีโอเกมมีสมองเนื้อเทามากกว่าเมื่อเทียบกับผู้เล่นที่ไม่เล่นในสองพื้นที่ของสมองคือ The putamen ข้างขวา และ globus pallidus ซึ่งส่วนสมองเหล่านี้จะช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวในร่างกาย ตัวอย่างเช่นการกดตัวควบคุมวิดีโอเกม

ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจำนวนที่มากกว่าของสมองสีเทามีอยู่ในคนเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมหรือเป็นผลมาจากการเล่นเกม แต่มันก็เป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้มีการเคลื่อนไหวดีขึ้น เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ทุ่มเทพลังสมองไปในเรื่องการบงการเกม เช่นการวางกลยุทธ เป็นต้น

นักวิจัยยังพบว่าผู้เล่นวิดีโอเกมยังมีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วกว่าผู้เล่นที่ไม่เล่น ในการทดสอบปฏิกิริยาผู้เข้าร่วมต้องบอกตำแหน่งไฟกะพริบที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ แม้ว่าผู้เล่นวิดีโอเกมมีปฏิกิริยาตอบสนองได้รวดเร็วมากกว่า แต่ไม่มีความแตกต่างในความถูกต้องระหว่างทั้งสองกลุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *