พลังงานแสงอาทิตย์ครองแชมป์การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของทั้งโลกในปี 2016

การเลือกใช้แหล่งพลังงานกำลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดและพลังงานที่ยั่งยืนซึ่งก็คือพลังงานหมุนเวียน เมื่อสิบปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีใครคิดว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของโลก แต่จากรายงานล่าสุดขององค์กร REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) พลังงานแสงอาทิตย์ได้ครองอันดับหนึ่งของการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของทั้งโลกในปี 2016 โดยมีพลังงานลมตามมาเป็นอันดับสอง

REN21 รายงานว่าในปี 2016 การเพิ่มกำลังผลิตใหม่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดรวมกัน และเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันแล้วที่การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนใหม่มากเป็นสองเท่าของการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล และยอดการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนใหม่ปี 2016 มีมากถึง $264.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี 2016 พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ได้รับความนิยมมากที่สุด มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์มากถึง 75 กิกะวัตต์ พลังงานลมซึ่งเป็นแชมป์ในปี 2015 ตามมาเป็นที่สองที่ 55 กิกะวัตต์ โรงไฟฟ้าถ่านหินมีการสร้างเพิ่มเป็นอันดับสามที่ 52 กิกะวัตต์ ตามมาด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 37 กิกะวัตต์ และพลังงานน้ำ 28 กิกะวัตต์

solar-most-popular-energy-2016-2

พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์กับพลังงานลมรวมกันมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกในปีที่แล้ว ส่วนการเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์และลมลดลงจนสามารถแข่งขันได้ในเกือบทุกพื้นที่

ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำยังคงสำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ยังมีแม่น้ำสำหรับสร้างเขื่อนได้อยู่ ส่วนเทคโนโลยีที่มีการปล่อยมลพิษต่ำอื่นๆเช่นนิวเคลียร์ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนใต้พิภพยังมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย

โซลาร์เซลล์และกังหันลมมีข้อได้เปรียบทั้งด้านต้นทุน ขนาดการผลิต และระบบซัพพลายเชนที่เหนือกว่าซึ่งยากมากที่เทคโนโลยีที่มีการปล่อยมลพิษต่ำอื่นจะสู้ได้ภายในทศวรรษหน้าหรือนานกว่านั้น

สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ถ้าย้อนดูข้อมูลตั้งแต่ปี 2006 – 2016 จะเห็นว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีหลังๆจะมีอัตราการเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะในปี 2016 ที่เพิ่มมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของพลังงานทุกชนิด

solar-most-popular-energy-2016-3

อย่างไรก็ดีโซลาร์เซลล์ยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งต้องใช้พลังงานจำนวนมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในประเทศจีนพลังงานที่ใช้ในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์มักจะมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล

กระบวนการผลิตโซลาร์เซลล์ต้องใช้น้ำจำนวนมาก มีการผลิตสารเคมีที่เป็นพิษบางอย่างออกมาซึ่งอาจทำให้คนงานอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ราคาที่ลดต่ำลงจากการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในบางประเทศมีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจนี้ แต่ต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปจนกว่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

ข้อมูลและภาพจาก  theconversation, esdnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *