โรงไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นลบแห่งแรกของโลกเริ่มทดลองเดินเครื่องแล้ว

หลังจากเปิดตัวเครื่องจับก๊าซ CO2 ระดับอุตสาหกรรมเครื่องแรกของโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท Climeworks เดินหน้าต่อด้วยการจับมือกับบริษัทด้านพลังงานในประเทศไอซ์แลนด์ทำโครงการ CarbFix2 ซึ่งจะจับก๊าซ CO2 จากบรรยากาศโดยตรงแล้วนำไปเก็บไว้อย่างปลอดภัยและถาวรในชั้นหินบะซอลต์ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทำให้โรงไฟฟ้าปล่อยคาร์บอนเป็นลบหรือ Negative Emissions (NE)

แนวคิดเรื่องการปล่อยคาร์บอนที่เป็นลบเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 °C จากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมตามข้อตกลงปารีสนั้น นอกจากจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์แล้ว ยังต้องทำให้ปริมาณการปล่อยทั้งโลกรวมสุทธิเป็นลบ คือปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจะต้องน้อยกว่าปริมาณคาร์บอนที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศ ซึ่งจากเป้าหมายและการประมาณการควรจะเกิด NE ประมาณปี 2070 เป็นอย่างช้า

first-nagative-emission-plant-2

โครงการ CarbFix2 ได้รับเงินทุนจากสหภาพยุโรปและนำโดยบริษัท Reykjavik Energy เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ทำโครงการนี้

การติดตั้งเครื่องจับก๊าซ CO2 จากบรรยากาศโดยตรง (Direct Air Capture – DAC) ของ Climeworks ที่โรงไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้จึงเป็นการเริ่มขั้นตอนการทดสอบ โดยกระบวนการทำงานของระบบเป็นดังต่อไปนี้

  • เครื่อง DAC ของบริษัท Climeworks ทำการจับ CO2 จากอากาศโดยรอบ
  • ก๊าซ CO2 ถูกจับรวมเอาไว้ที่แผ่นกรองของเครื่อง DAC
  • เมื่อแผ่นกรองอิ่มตัวด้วยก๊าซ CO2 มันจะถูกทำให้ร้อนด้วยความร้อนเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้า
  • ก๊าซ CO2 ถูกส่งออกไปและรวมเข้ากับน้ำ
  • น้ำผสม CO2 ถูกปั๊มลงใต้ดินลึกกว่า 700 เมตร
  • น้ำทำปฏิกิริยากับชั้นหินบะซอลต์ใต้ดินจนกลายเป็นแร่ธาตุที่เป็นของแข็ง
  • เกิดการกักเก็บ CO2 ไว้ใต้ดินอย่างถาวรและปลอดภัย

first-nagative-emission-plant-3

โครงการ CarbFix2 เลียนแบบกระบวนการตามธรรมชาติและเร่งให้เร็วขึ้นอย่างมาก เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณได้อย่างมหาศาล มันสามารถใช้ในไอซ์แลนด์และในบริเวณอื่นที่มีชั้นหินบะซอลต์ที่คล้ายๆกัน

first-nagative-emission-plant-4

โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัท Climeworks ไปสู่เป้าหมายการจับ CO2 ให้ได้ 1% ของปริมาณการปล่อย CO2 ทั่วโลกภายในปี 2025

 

ข้อมูลและภาพจาก climeworks, lifesizemedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *