แปลก! นาฬิกาดิจิตอลทั่วยุโรปเดินช้าไป 6 นาทีเนื่องจากปัญหาการเมือง

เวลาเป็นเรื่องแปลกประหลาด ดังที่ไอน์สไตล์กล่าวไว้ว่ามันคือแนวคิดแบบสัมพัทธ์ เพียงแต่ตัวเขาเองไม่ได้เจอกับเรื่องแปลกๆของเวลาดังเช่นคนยุโรปได้ประสบกัน ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2018 เป็นต้นมานาฬิกาดิจิตอลของชาวยุโรปค่อยๆเดินช้าลงๆ จนถึงสัปดาห์ที่แล้วมันช้าไปถึง 6 นาที สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุจากความผิดปกติของกาล-อากาศแต่อย่างใด น่าแปลกมากที่มันเกิดจากปัญหาการเมืองภายในยุโรปเอง

นาฬิกามีหลายวิธีในการรักษาเวลาให้คงที่ ในสมัยก่อนเป็นนาฬิกาแบบกลไกมีสปริง ฟันเฟือง และกลไกต่างๆเป็นตัวควบคุม ส่วนนาฬิกาดิจิตอลใช้วิธีในการรักษาเวลาที่แตกต่างออกไปซึ่งก็มีอยู่หลายวิธี สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์จะซิงค์กับเวลามาตรฐานผ่านทางอินเตอร์เน็ต นาฬิกาดิจิตอลที่มีแบตเตอรี่จะใช้วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (Crystal Oscillators)

แต่นาฬิกาที่อยู่กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เตาไฟฟ้าและไมโครเวฟ จะรักษาเวลาให้คงที่โดยการคำนวณจากความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้มัน ในสหรัฐค่านี้จะเป็น 60 เฮิร์ต (รอบ/วินาที) ส่วนในยุโรปเป็น 50 เฮิร์ต นาฬิกาเหล่านี้จะนับจำนวนรอบของไฟฟ้ากระแสสลับแล้วแปลงค่าเป็นเวลาโดยคิดจากค่าความถี่มาตรฐานที่กำหนดไว้

องค์กรควบคุมเครือข่ายระบบไฟฟ้าของยุโรปหรือ ENTSO-E ได้เปิดเผยว่ามีการเบี่ยงเบนเล็กน้อยของค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าทั่วทั้งเครือข่ายใน 25 ประเทศตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นมา ค่าเบี่ยงเบนเพียงนิดเดียวนี้กลับส่งผลให้นาฬิกาดิจิตอลทั่วยุโรปบอกเวลาผิดเพี้ยนไป

แทนที่ค่าความถี่ของระบบไฟฟ้าจะเป็น 50 เฮิร์ตเป๊ะๆ มันกลับต่ำลงเล็กน้อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 49.996 เฮิร์ต ความคลาดเคลื่อนเพียงนิดเดียวนี้พอผ่านเวลาไปราว 2 เดือนได้ส่งผลให้นาฬิกาดิจิตอลเดินช้าไปเกือบ 6 นาที

เนื่องจากระบบไฟฟ้าในยุโรปเชื่อมต่อกัน เมื่อเกิดความไม่สมดุลในบางพื้นที่จะส่งผลให้ความถี่ตกลงเล็กน้อย ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเครือข่ายสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไป 113 กิกะวัตต์-ชั่วโมงเนื่องจากโคโซโวใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่ผลิตได้ ตามปกติแล้วเซอร์เบียจะต้องรับผิดชอบในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มให้สมดุล แต่ไม่มีการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากมีความขัดแย้งระหว่างเซอร์เบียกับโคโซโวในเรื่องที่ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในโคโซโว ข้อขัดแย้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทที่ซับซ้อนซึ่งมีมานานกว่า 20 ปี

ยังดีที่ ENTSO-E บอกว่าปัญหาการเบี่ยงเบนของความถี่ของระบบเครือข่ายไฟฟ้าในยุโรปได้ยุติลงแล้ว แม้ว่าพวกเขายังคงหาวิธีในการชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปตั้งแต่กลางเดือนมกราคมอยู่ก็ตาม ไม่เป็นที่เปิดเผยว่ามันถูกแก้ไขอย่างไร แต่ตอนนี้ชาวยุโรปสามารถตั้งเวลาใหม่และนาฬิกาก็เดินได้เที่ยงตรงตามเดิมแล้ว

 

ข้อมูลจาก theguardian, sciencealert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *