Casino siteleri Gaziantep escort bayan primal grow pro Canlı casino siteleri cialis

เรื่องล่าสุดใน "ศาสต" หน้า - 5

โรเบิร์ต ฮุค นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ “เซลล์” เจ้าของฉายาพหูสูตแห่งศตวรรษที่ 17

โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke) เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาเป็นผู้ค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นครั้งแรก หนังสือ Micrographia
Read more

ดมีตรี เมนเดเลเยฟ ยอดนักเคมีผู้ให้กำเนิดตารางธาตุแต่กลับไร้รางวัลโนเบล

ดมีตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev) เป็นนักเคมีชาวรัสเซียผู้คิดค้นกฎตารางธาตุ (Periodic law) และเป็นผู้สร้างตารางธาตุ (Periodic table)
Read more

ไมเคิล ฟาราเดย์ “บิดาแห่งไฟฟ้า” นักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัว

ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) เป็นนักฟิสิกส์และนักเคมีผู้ค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็นผู้ตั้งกฏของอิเล็กโทรลิซิส
Read more

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ อัจฉริยะตัวจริงเจ้าของฉายาเจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (Johann Carl Friedrich Gauss) นักคณิตศาสตร์เจ้าของฉายา "เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร" (Prince of Mathematics)
Read more

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ยอดนักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนโลกการสื่อสารด้วยโทรศัพท์

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) เป็นนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์และได้รับสิทธิบัตรเป็นคนแรก
Read more

ไลนัส พอลิง นักเคมีอัจฉริยะเจ้าของรางวัลโนเบลเดี่ยว 2 สาขาหนึ่งเดียวในโลก

ไลนัส พอลิง (Linus Pauling) เป็นนักเคมี นักชีวเคมี และนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ หนึ่งในผู้ริเริ่มสาขาวิชาเคมีควอนตัมและอณูชีววิทยา
Read more

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้มีผลงานมากที่สุดในโลก

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ผู้มีผลงานการคิดค้นและการพัฒนาที่สำคัญทางคณิตศาสตร์ในหลายสาขา ได้แก่ แคลคูลัส,
Read more